Cách công chứng chứng minh thư

Bạn cần công chứng các chứng minh thư dưới đây:
  • Chứng minh thư của bạn: 03 bản
  • Chứng minh thư của người bảo lãnh (cha/mẹ/anh/chị/...): 03 bản

Bạn có thể công chứng tại ủy ban phường, xã hay tại các văn phòng công chứng tư nhân.

Cách công chứng chứng minh thư: Công chứng lên một mặt A4.
(Không công chứng lên 2 mặt của tờ bị xén nhỏ).

Hướng dẫn cụ thể:
cách công chứng chứng minh thư để làm hồ sơ du học nhật bản

(C) Saromalang.com