Bản đồ tích tuyết Nhật Bản

bản đồ tuyết nhật bản japan snow map
Ghi chú:
  1. 豪雪地帯 Khu vực nhiều tuyết
  2. 特別豪雪地帯 Khu vực nhiều tuyết đặc biệt
Nguồn: Cục khí tương Nhật Bản (JMA)

BẢN ĐỒ ĐỘ DÀY LỚP TUYẾT MÙA ĐÔNG
độ dày tuyết phủ nhật bản
Nguồn: http://travel-around-japan.com/blog/snow-covered-area-in-japan/

Khác