Bản đồ các tỉnh, địa phương Nhật Bản (English)

bản đồ các tỉnh nhật bản (tên tiếng Anh)
Nguồn ảnh: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Regions_and_Prefectures_of_Japan.svg