Bản đồ tổng lãnh sự quán Nhật Bản

Map for General Consulate of Japan in HCM City (Vietnam).

https://lh3.googleusercontent.com/9hYDECwQjBFg5xk5ThP8A9HlVol2KVkRYhpVWyuJ8YMAdb5Q2EoJtHz6S0bp-ycUat49HcHIAgKmjvY4AZ5q6TF6OiZm9cbtpgmFyZNDnBpaCe9uzwmzkwb12yJGvXDldezAXnRJZyuQp1nz-TtdZjOisRDEsxJVGEJZaNHq1ug4MyVNBH7-S9YxX0EJZt3T9h442dyTEfI63RVo4YtJCeNT81WziaGZRUeqs3KFW8rQJn3g_iLlchGZSniofqWdVl9SwocsabQaEs2xgVBU90xvsx-aYm86yM9RVYSKpO-nI1X6zt0KQDVQKhR1KM8EU_QwDSu5zT89BazzUxIqQ2Ymuo5VqLXtELvLToUxgHXWdSCULAoFNJWT6XhB1te7xRvCoiF469b1KbPsFQBZ4xC3zltSPEUZ8HR0WM8qwEVIkKFgENiTZZF7nGPQA8UdMfpVDkXFXjAEsVDVhmeDjl3adtaRTltgA_h3gHJK8EKQkQAS4h4z34WxjRbfsD8gmPhZSUWpvRM7amQ5NhKLEPdjsDN_bYiqE0vy4q96qhsKDidLArWxZQEDFgDXOvGYoJYz=w869-h615-no

Xếp hàng kiểm tra giấy tờ vào tổng lãnh sự quán:
xếp hàng kiểm tra giấy tờ vào tổng lãnh sự quán nhật bản

Bản đồ đi tới General Consulate of Japan từ quận 1, quận 4, quận 7:

Nearby restaurants - Nhà hàng gần tổng lãnh sự quán Nhật Bản (sau khi xin hay lấy visa xong và nếu đi một nhóm)
  • Lẩu Cá Kèo (Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan)
  • Nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn (Tú Xương)
  • Bánh xèo Mười Xiềm (quán hoành, chưa thử)

Yurika